lijst van de WHO

Lijst van ziektes en syndromen van de Wereldgezondheidsorganisatie in relatie met acupunctuur.

Doorbloeding: 

· Claudicatio intermittens 

· Varicesklachten 

Hormonaal: 

· Suikerziekte 

· Menstruatiestoornissen, premenstruale pijnen 

Urinewegen en Geslachtsorganen: 

· Bedplassen 

· Blaasontsteking 

· Prostaathypertrofie/prostatitis

Bepaalde vruchtbaarheidsstoornissen

Overige: 

· Uitputtingstoestanden, zowel geestelijk als lichamelijk 

· Slaapstoornissen 

· Psychische labiliteit, depressie, nervositeit, fobieën 

· Kiespijn na het trekken, Tandvleesontstekingen 

· Hoofdpijn, migraine 

· Syndroom van Menière 

Aangezichtspijnen, facialis parese 

 

Luchtwegen:

· Acute verkoudheden, griep 

· Bijholte-ontsteking, keel- pijnen 

· Acute bronchitis, cara 

· Allergie 

Spijsverteringsstelsel: 

· Slokdarmkrampen 

· Maagslijmvlies-ontsteking 

· Ontstekingen aan de dunne en dikke darm 

· Spastisch colon 

· Verstopping/diarree 

Bewegingsapparaat: 

· Dupuytren in vroege fase 

· Whiplash 

· Tennis-elleboog 

· Schouderpijnen 

· Rugpijnen, bijvoorbeeld na HNP-operatie 

· Slappe/spastischeverlammingen, bijv. na hersenbloeding, kinderverlamming 

· Guillain-Barré 

· Sudeckse dystrofie 

Bron: Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) , 1979